QR-code 14

 

geestdodende synoniemen
synoniemen zijn geestdodend

Synoniemen.net > zoekterm synoniem

geestdodende synoniemen
synoniemen zijn geestdodend

Synoniemen.net > zoekterm synoniem

synoniem
kopiebegrip
tweelingwoord
betekenisverwant
gelijkluidend >>
corresponderend
eensluidend
overeenkomstig
overeenstemmend
eenstemmig
samenklinkend
homoniem
identiek
dezelfde
hetzelfde
gelijk >>
eender
evenmatig
evenzo
eveneens
gelijkvormig >>
eenvormig
uniform
homogeen
monotoon >>
eentonig
eenvormig
saai
vervelend
afstompend
alledaags
doods
doorsnee
dor
droog
druilerig
geestdodend
geesteloos
kleurloos
langdradig
lijzig
mat
onverteerbaar
zerp

synoniem
kopiebegrip
tweelingwoord
betekenisverwant
gelijkluidend >>
corresponderend
eensluidend
overeenkomstig
overeenstemmend
eenstemmig
samenklinkend
homoniem
identiek
dezelfde
hetzelfde
gelijk >>
eender
evenmatig
evenzo
eveneens
gelijkvormig >>
eenvormig
uniform
homogeen
monotoon >>
eentonig
eenvormig
saai
vervelend
afstompend
alledaags
doods
doorsnee
dor
droog
druilerig
geestdodend
geesteloos
kleurloos
langdradig
lijzig
mat
onverteerbaar
zerp

taai >>
kleverig
stroperig
teerachtig
viskeus
ongenietbaar
zwaar
onwillig
stug
taaitaai
tets >>
gomachtig,
klam
klevend
lijmachtig
lijmerig
plakkerig
slijmerig
klef >>
nat
nattig
plakkend
vochtig
aanhalig
knuffelig
opdringerig
bekrompen
burgerlijk
eng >>
akelig
angstwekkend
benauwend
griezelig
benepen
beperkt
nauw
dicht
klein
strak
smal >>
bleekjes
smalletjes
gering

taai >>
kleverig
stroperig
teerachtig
viskeus
ongenietbaar
zwaar
onwillig
stug
taaitaai
tets >>
gomachtig,
klam
klevend
lijmachtig
lijmerig
plakkerig
slijmerig
klef >>
nat
nattig
plakkend
vochtig
aanhalig
knuffelig
opdringerig
bekrompen
burgerlijk
eng >>
akelig
angstwekkend
benauwend
griezelig
benepen
beperkt
nauw
dicht
klein
strak
smal >>
bleekjes
smalletjes
gering

krap
arm
mager >>
dun
iel
ingevallen
ontvleesd
schraal
schriel
slank
spichtig
uitgemergeld
verpieterd
flinterdun
dor
pover
schraaltjes
sobertjes
vetarm
onbeduidend
onvruchtbaar >>
impotent
improductief
ijdel
vruchteloos
bar
infertiel
steriel >>
antiseptisch
gedesinfecteerd
ontsmet
clean
kil
onpersoonlijk
aseptisch
kiemvrij
doods >>
uitgestorven
verlaten
saai >>
monotoon >>
identiek >>
gelijkluidend

krap
arm
mager >>
dun
iel
ingevallen
ontvleesd
schraal
schriel
slank
spichtig
uitgemergeld
verpieterd
flinterdun
dor
pover
schraaltjes
sobertjes
vetarm
onbeduidend
onvruchtbaar >>
impotent
improductief
ijdel
vruchteloos
bar
infertiel
steriel >>
antiseptisch
gedesinfecteerd
ontsmet
clean
kil
onpersoonlijk
aseptisch
kiemvrij
doods >>
uitgestorven
verlaten
saai >>
monotoon >>
identiek >>
gelijkluidend